ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το διοικητικό δίκαιο στην Αθήνα εξετάζεται στο δικηγορικό μας γραφείο έχει εξαιρετική φήμη σε τέτοιες υποθέσεις. Η εταιρεία μας συμβουλεύει τις επιχειρήσεις, σχετικά με τους ρυθμιστικούς φορείς και τους ιδιώτες και παρέχει νομική υποστήριξη στις διοικητικές αρχές.

Παρέχουμε ποιοτικές νομικές υπηρεσίες στους βασικούς τομείς του δημόσιου και του διοικητικού δικαίου προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των πελατών μας και του κράτους, αλλά και να έχουμε μια εξαιρετική πρακτική επί των δικαστικών διαδικασιών.

Το διοικητικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου εκτελείται η δημόσια διοίκηση. Απορρέει από την ανάγκη δημιουργίας και ανάπτυξης ενός συστήματος δημόσιας διοίκησης βάσει νόμου, μιας έννοιας που μπορεί να συγκριθεί με την πολύ παλαιότερη έννοια της δικαιοσύνης βάσει του νόμου.

Δεδομένου ότι η διοίκηση περιλαμβάνει την άσκηση εξουσίας από το εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης, το διοικητικό δίκαιο είναι συνταγματικής και πολιτικής, καθώς και νομικής, σημασίας.

Η εταιρεία έχει επιτυχημένη πορεία σε υποθέσεις που αφορούν διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, αστική ευθύνη των δημοσίων αρχών, διαφορές σχετικά με τις διαδικασίες αδειών των επιχειρήσεων, προσφυγές που αποσκοπούν στην ακύρωση διοικητικών πράξεων κλπ. Οι δικηγόροι μας γνωρίζουν ότι η κατανόηση και η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν μπορεί να είναι μια πρόκληση ύψιστης σημασίας.

Καλέστε μας τώρα

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το Διοικητικό Δίκαιο στην Αθήνα ή με το εμπορικό δίκαιο ή κάποια άλλη μορφή δικαίου. Η κορυφαία δικηγορική εταιρεία της Αθήνας σας εξυπηρετεί άμεσα! Η δημιουργική προσέγγιση της ομάδας μας οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις για το πρόβλημα σας.

© Copyright | All rights reserved

logo-footer