ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ποινικό δίκαιο Αθήνα είναι πολύ σημαντικό. Η εταιρεία μας είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε θέματα ποινικού δικαίου που ειδικεύονται στο χρηματοοικονομικό έγκλημα.

Είμαστε εξειδικευμένοι στην υπεράσπιση των πελατών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή, απάτη και οποιεσδήποτε μορφές χαρακτηρισμένων πράξεων ως “εγκλήματα λευκού κολάρου”.

Αυτό που ονομάζουμε ποινικό δίκαιο αναφέρεται γενικά σε ομοσπονδιακούς και κρατικούς νόμους που κάνουν κάποια συμπεριφορά παράνομη. Συνήθως, τιμωρούνται με φυλάκιση ή / και πρόστιμα. Το νομικό μας σύστημα αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος από δύο διαφορετικούς τύπους περιπτώσεων: αστικές και ποινικές.

Οι ποινικές υποθέσεις κατηγοριοποιούνται γενικά ως κακούργηματα ή πλημμέλημα με βάση τη φύση τους και τη μέγιστη επιβλητική τιμωρία.

Οι αστικές υποθέσεις είναι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων σχετικά με τα νομικά καθήκοντα και τις ευθύνες που οφείλουν ο ένας στον άλλο. Οι ποινικές υποθέσεις που αποτελούν κατηγορίες που επιβάλλονται από εισαγγελείς για παραβιάσεις ποινικών καταστατικών.

Έχοντας να αντιμετωπίσουμε το απογοητευτικά αβέβαιο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας, το οποίο έκανε εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωση με το νόμο ειδικά για τις επιχειρήσεις, είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε νομική ασφάλεια και σταθερότητα για τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους των πελατών μας.

Η Εταιρεία μας έχει τεράστια επιτυχία σε ποινικές διαφορές έχοντας χειριστεί διάφορες υποθέσεις σε πολύπλοκες και έντονες ποινικές υποθέσεις οποιουδήποτε είδους. Έχουμε μια ολοκληρωμένη ομάδα δικαστικών υποθέσεων που παρέχει ποινική εκπροσώπηση του υψηλότερου διαμετρήματος.

Καλέστε μας τώρα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με το Ποινικό Δίκαιο στην Αθήνα ή κάποια άλλη μορφή δικαίου, όπως το οικογενειακό δίκαιο. Η κορυφαία δικηγορική εταιρεία της Αθήνας σας εξυπηρετεί άμεσα! Η δημιουργική προσέγγιση της ομάδας μας οδηγεί σε αποτελεσματικές λύσεις για το πρόβλημα σας.

© Copyright | All rights reserved

logo-footer